• پک بسته بندی F (اقتصادی)

  پک بسته بندی F (اقتصادی) شامل محصولات زیر:

   

  • یک رول نایلون حبابدار 80 متری عرض یک متر (حباب 10 میلیمتر)
  • یک رول نایلون حبابدار 80 متری عرض نیم متر (حباب 10 میلیمتر)
  • یک رول سلفون 200 متری 23 میکرون عرض نیم متر
  • دو حلقه چسب رابو 42 میکرون

  مبلغ واقعی محصولات این پک 443،000 تومان است که شما با پرداخت 399،000 تومان در واقع 44000 تومان در خرید خود صرفه جویی کرده اید

 • پک بسته بندی E

  پک بسته بندی E شامل محصولات زیر:

   

  • یک رول نایلون حبابدار 80 متری عرض یک متر (حباب 10 میلیمتر)
  • یک رول نایلون حبابدار 42 متری عرض 75 سانتی متر (حباب 18 میلیمتر)
  • یک رول سلفون 500 متری 10 میکرون ایرانی عرض 37 سانتی متر
  • سه حلقه چسب رابو 42 میکرون

  مبلغ واقعی محصولات این پک 582،000 تومان است که شما با پرداخت 539،000 تومان در واقع 43000 تومان در خرید خود صرفه جویی کرده اید ⇒

  پک بسته بندی E

  539,000 تومان

دسته بندی